Prevádzka diaľkových liniek počas sviatkov 1. a 8. mája 2018

  403437102513
deňdátumNITRAB.BYSTRICA
BRATISLAVABRATISLAVA
utorok01-májNEPREMÁVAz BB: 10:25, 14:00, 15:05
z BA: 8:15, 14:30, 18:30
utorok08-májNEPREMÁVAz BB: 10:25, 14:00, 15:05
z BA: 8:15, 14:30, 18:30