Zmena premávky na medzinárodnej linke do Talianska 702805 Humenné – Vieste

Premávka na linke do Talianska bude pokračovať od 25.5.2018 letnými spojmi do Vieste. Časové polohy sa nemenia. Predpredaj cestovných lístkov bude zahájený v mesiaci apríl.