Turancar

037/ 655 00 11

Viliam Turan Turancar, Bratislavská 29

IČO: 22679057, IČ DPH: SK 1020402691

OR OS Nitra  vl. č. 10321/N

Orgán dozoru a subjekt alternatívneho riešenia sporov :

Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj,

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1  


Ďalšie kontakty