Autobusová doprava TURANCAR

Vznikom dopravnej spoločnosti Viliam Turan TURANCAR v roku 1992 sme sa začali zaoberať nepravidelnou dopravou osôb a v nasledujúcich rokoch sme v tejto činnosti nielen pokračovali, ale rozvinuli ju do rozmerov uspokojujúcich akékoľvek dopravné požiadavky klientov. Súbežne sme zamerali rozvoj firmy so zreteľom nielen na obsiahnutie kapacitných možností vozového parku inováciou najkvalitnejšími vozidlami renomovaných značiek, ale aj zvyšovaním profesionality a kvalifikovanosti obsluhy. Našim historickým pôsobením v oblastiach medzinárodnej aj vnútroštátnej osobnej

  • nepravidelnej zájazdovej dopravy,
  • pravidelnej linkovej dopravy,
  • zmluvnej dopravy,

sme získali v povedomí verejnosti, našich klientov a spolupracovníkov kredit korektného a spoľahlivého dopravcu. Nie je problém stretnúť naše autobusy kdekoľvek v Európe pri realizácii poznávacích zájazdov, kyvadlových transferov do dovolenkových destinácií aj na letiská, či linkách do významných miest. Okrem všetkých povinných, ale aj dobrovoľných testov bezpečnostných systémov, technických a emisných kontrol, je aj všetka dôležitá dokumentácia, daňové registrácie, vstupy do miest, zjednodušený systém tankovania a prejazdu spoplatnených úsekov, pre nás úplnou samozrejmosťou. Zohľadňujeme všetky aspekty pre spríjemnenie a spohodlnenie vykonávanej osobnej dopravy.

Sme pripravení plnohodnotne poskytnúť naše dopravné služby cestovným kanceláriám, firmám, školám, kolektívom ako aj jednotlivcom. Kolektív divízie osobnej dopravy.