Hodnotenie klientov:  7.9
Kombinovaná

Albánsko a Macedónsko - kombi

VYPREDANÉ

TÁTO KAPACITA NIE JE ZATIAĽ K DISPOZÍCII
Rýchly popis:

Ubytovanie: 5 x v hoteli

Stravovanie: 5 x kontinentálne raňajky

 

Durrës - Apollonia - Vlora - Gjirokastra - Berat - Ohridské jazero - Herakleja - Bitola - Ohrid - Tirana - Krujë - Rozafa

Doprava:
kombinovaná - letecká a autobusová
Program zájazdu:

1. deň – odlet z Bratislavy do Tirany,  transfer do hotela, ubytovanie, nocľah.  

2. deň - raňajky, cesta pozdĺž iónskeho pobrežia známeho aj ako „Albánska riviéra“ , ktoré je bezpochyby jedným z najkrajších regiónov v Albánsku. Príchod do Durrësu , známeho letoviska a najvýznamnejšieho prístavu v Albánsku. Prehliadka najväčšieho amfiteátra na balkánskom polostrove. Presun do archeologického parku Apollonia , prehliadka kedysi slávneho mesta, ktoré dosiahlo svoj zenit v 4.-3. st. pred n. l. Príchod do Vlory , návšteva mešity Muradie, ktorá bola vybudovaná v roku 1542 architektom Mimar Sinanim, ktorý postavil aj veľkolepú Sulejmanovu mešitu v Istanbule. Pokračovanie prehliadkou kamenného mesta Gjirokastry, známeho aj ako „Mesto tisícich schodov“. Návšteva pevnosti zo 4. st., múzea zbraní a starého bazáru s typickými obchodíkmi. Ubytovanie a nocľah.  

3. deň – raňajky, presun do Beratu - 2400 rokov starého mesta, známeho aj ako “Mesto tisícich okien” kvôli nezvyčajným oknám vsadeným do fasád na domoch s typicky červenými strechami. Berat je takmer dokonale zachované úžasné pôvodné osmanské mesto, nad ktorým sa týči stredoveká pevnosť Kalaja, v ktorej sa nachádza niekoľko byzantských kostolov a ruiny mešít. Stará turecká časť je zapísaná v dedičstve UNESCO. Ubytovanie a nocľah.  

4. deň – raňajky, zastávka v antickej lokalite Herakleja , založenej Filipom II. Macedónskym v 4 st. pred n. l., s nádhernými unikátnymi mozaikami. Presun do mesta Bitola , centra armunskej kultúry s krásnym historickým jadrom - hodinová veža, ulica Široká alej. Prehliadka mesta Ohrid (UNESCO) - rímsky amfiteáter, Samuilova pevnosť, kostol sv. Sofie vyzdobený unikátnymi freskami, kostol sv. Jovana Kaneo postavený na skalnom výbežku pri Ohridskom jazere. Prehliadka Kláštora sv. Nauma, žiaka sv. Cyrila a sv. Metoda, pri Ohridskom jazere . Ubytovanie a nocľah.  

5. deň - raňajky, prejazd do Albánska. Príchod do hlavného mesta krajiny Tirany , so stopami tureckej, gréckej aj sovietskej architektúry. Medzi najzaujímavejšie pamiatky a lokality patrí Skanderbegovo námestie s jeho sochou, hodinovou vežou a jednou z najkrajších mešít v Albánsku - Ethem Beyovou mešitou zo 17. st. Krátka zastávka v Krujë , rodisku národného hrdinu George Kastriotiho Skanderbega. Ďalšia krátka zastávka v pevnosti Rozafa , s ktorou je spojená legenda o dievčati Rozafe, zamurovanej v hradbách. Ubytovanie a nocľah.  

6. deň – raňajky, autobusový transfer na Slovensko, príchod v neskorých večerných hodinách.

V cene je zahrnuté:
smerom tam letecká doprava Bratislava - Tirana, smerom naspäť doprava luxusným autokarom, 5 x ubytovanie v hoteli s kontinentálnymi raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov.  
V cene nie je zahrnuté:
Povinné príplatky: servisné poplatky 75 EUR/os., pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc), palivový príplatok 10 EUR. Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,70 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 3,30 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 155 EUR/5 nocí, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 130 EUR. Výstupné miesta:
jednosmerný odvoz NR, TT, BA bez príplatkov, NZ, KN, TO, PN, PE - 4 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 6 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 7 EUR.
Zdieľať
Zoznámte sa
Podobné tipy pre Vás
Naši partneri