Dovozné (cena za prepravu batožiny)
Jedna príručná batožina (max. rozmery 20 x 30 x 50 cm) sa  prepravuje bezplatne. Cestujúci má nárok na prepravu 1 ks batožiny, s maximálnymi rozmermi 60 x 90 x 40 cm a maximálnou hmotnosťou 25 kg/ks. Nadrozmerná a objemná batožina sa počíta ako druhý a ďalší kus batožiny. Druhú a ďalšiu batožinu príjme objednávateľ na prepravu, len ak je v autobuse na jej uloženie voľné miesto. Nárok na prepravu druhej a ďalších batožín neexistuje. Maximálna hmotnosť všetkých prepravovaných batožín na osobu je 50 kg. Batožina musí byť označená menom majiteľa.

Cena za prepravu batožiny na linkách na Slovensku:
Cena batožiny je 0,50.-€

Cena za prepravu batožiny na linkách do Českej republiky:
Zo Slovenska 1. a 2. batožina 1.-€  tretia a ďalšia 5,00.-€
Z Českej republiky 1. a 2. batožina za 30.- Kč, tretia a ďalšia 120.- Kč

Cena za prepravu batožiny na linkách do Nemecka, Belgicka
a Luxemburska:
Zo Slovenska 1. batožina zadarmo, 2. a ďalšia 5,00.-€
Z Nemecka, Belgicka a Luxemburska 1. batožina zadarmo, 2. a ďalšia 5.- EUR

Cena za prepravu batožiny na linkách do Švajčiarska:
Zo Slovenska 1. a 2. batožina zadarmo, 3. a ďalšia 5,00.-€
Zo Švajčiarska 1. a 2. batožina zadarmo, 3. a ďalšia 10.- CHF

Podmienky prepravy batožiny
Batožina v batožinovom priestore musí byť označená nálepkou s menom cestujúceho a jeho adresou.

Preprava batožiny bez cestujúceho je zakázaná. Reklamácia za stratu, alebo poškodenie batožiny musí byť cestujúcim vykonaná okamžite po ukončení prepravy písomne potvrdená vodičom.

Odškodnenie v prípade poškodenia, alebo straty batožiny nemôže prevyšovať sumu 166.-€  za jednu batožinu, maximálne však 330.-€  na jedného cestujúceho.