Dovozné (cena za prepravu batožiny)
Jedna príručná batožina (max. rozmery 20 x 30 x 50 cm) sa  prepravuje bezplatne. Cestujúci má nárok na prepravu 1 ks batožiny, s maximálnymi rozmermi 60 x 90 x 40 cm a maximálnou hmotnosťou 25 kg/ks. Nadrozmerná a objemná batožina sa počíta ako druhý a ďalší kus batožiny. Druhú a ďalšiu batožinu príjme objednávateľ na prepravu, len ak je v autobuse na jej uloženie voľné miesto. Nárok na prepravu druhej a ďalších batožín neexistuje. Maximálna hmotnosť všetkých prepravovaných batožín na osobu je 50 kg. Batožina musí byť označená menom majiteľa.
Cena za prepravu batožiny na linkách na Slovensku:
Cena batožiny je 0,50.-€, batožinu je potrebné nahlásiť u vodiča, vodič vydá batožinový lístok
zo strojčeka. Na trase Nitra-Bratislava sa za batožinu neplatí.
Cena za prepravu batožiny na linkách do Českej republiky:
Za batožinu sa neplatí, označuje sa batožinovými lístkami, cestujúci má nárok na 1 ks príručnej batožiny s max. rozmermi (20 x 30 x 50 cm) a 1 ks batožiny s max rozmermi ( 60 x 90 x 40 cm) a maximálnou hmotnosťou 25 kg/ks. Ďalší kus batožiny si môže cestujúci zobrať v prípade, že je v autobuse v úložnom priestore voľné miesto.
Podmienky prepravy batožiny
Batožina v batožinovom priestore musí byť označená nálepkou s menom cestujúceho a jeho adresou. Preprava batožiny bez cestujúceho je zakázaná. Reklamácia za stratu, alebo poškodenie batožiny musí byť cestujúcim vykonaná okamžite po ukončení prepravy písomne potvrdená vodičom.
Odškodnenie v prípade poškodenia, alebo straty batožiny nemôže prevyšovať sumu 166.-€  za jednu batožinu, maximálne však 330.-€  na jedného cestujúceho.