Stornovacie podmienky
Vrátenie cestovného za nepoužitý cestovný lístok prislúcha cestujúcemu  v prípade že :

a) vráti cestovný lístok max. 1 hodinu pred odjazdom autobusu z východzej zastávky.

b) Nárok na vrátenie cestovného zaniká, ak je cestový lístok vrátený menej ako  1 hodinu pred odchodom príslušného spoja z východzej zastávky uvedenej na cestovnom lístku, v závislosti od vyššie uvedených podmienkach.

c) Nepredvídané, mimoriadne prípady, ako sú napr. náhle ochorenie, úmrtie a pod., budú posudzované osobitne na základe písomnej žiadosti predloženej alebo zaslanej záujemcom  do 15 kalendárnych dní od neuskutočnenej cesty s doložením vierohodného dokladu o dôvode.

d) MCL je možné stornovať len na mieste, kde bol zakúpený. Lístok zakúpený u slovenských dodávateľov sa u našich partnerov v zahraničí nedá stornovať. Lístok zakúpený v zahraničí sa nedá stornovať na Slovensku. Lístok zakúpený cez e-ticket je potrebné vrátiť do pokladne cez e-ticket (VRÁTIŤ E-TICKET) peniaze budú vrátené na účet, z ktorého bol lístok zaplatený do 3 kalendárnych dní.

e) Za stratené, poškodené, alebo odcudzené  MCL sa neposkytuje náhrada