Nové midibusy ISUZU už na Slovensku

Importér midibusov značky ISUZU pre Slovensko, spoločnosť TURANCAR z Nitry, predstavil slovenským autodopravcom inovovaný midibus ISUZU - TURQUOISE a nízkopodlažný mestský midibus CITIMARK.
Preprava osôb vo verejnom záujme i vo sfére ostatných služieb v rámci zmluvných prepráv a turistického ruchu je pod veľkým tlakom efektivity prevádzky. Hospodárnosť sa stala hlavným atribútom prepravy osôb (spolu s bezpečnosťou, spoľahlivosťou a pohodlím).

Autobusoví dopravcovia musia veľmi presne sledovať vyťaženosť prepráv a frekvenciu liniek podľa reálnych potrieb cestujúcich a možností samospráv. Mýtne poplatky nútia každého autodopravcu zvažovať trasovanie autobusov. Z danej situácie vyplýva, že uprednostňujú autobusy s najnovšími motormi Euro 4 a Euro 5, lebo tieto autobusy majú najnižšie sadzby mýtnych poplatkov na Slovensku, takže najmä v prímestských a diaľkových linkách možno očakávať obnovovanie autoparku a voľbu autobusov s nižšou hmotnosťou a kapacitou, čo umožňuje optimalizovať pomer medzi nákladmi a vyťaženosťou vozidiel. Viac v pdf

ISUZU ISUZU trucks Turancas SK Turancas CZ