Od 11.5.2020 postupné obnovenie vnútroštátnych liniek

Dňa 15. 3. 2020, z dôvodu rozširujúceho sa výskytu nákazy Covid-19, sme pozastavili prevádzku vnútroštátnych liniek Banská Bystrica-Bratislava, Nitra-Bratislava, Topoľčany-Bratislava.

Dôvodom bolo doporučenie Ústredného krízového štábu SR na zabránenie jeho šírenia medzi samosprávnymi krajmi. Predbežne oznámený termín bol do 30. apríla.

Situáciu sme priebežne vyhodnocovali a aj na základe zvyšujúceho sa záujmu o cestovanie na dlhšie vzdialenosti, od 11. mája 2020 prevádzku, síce v obmedzenom režime, OBNOVUJEME:

102 513 – Banská Bystrica-Bratislava:

  • smer z B. Bystrice premávajú spoje o: 06:20 (x), 10:10, 15:00.
  • smer z Bratislavy premávajú spoje o: 08:15, 12:00 (x), 14:30.

406 502 – Topoľčany-Bratislava:

  • smer z Topoľčian premávajú spoje o: 05:45 (x,6), 13:50 (7).
  • smer z Bratislavy premáva spoj o: 17:00.

403 407 – Nitra-Bratislava:

  • smer z Nitry premávajú spoje o: 05:30 (x), 06:15 (x).
  • smer z Bratislavy premávajú spoje o: 15:30 (x), 16:30 (x).

Obnovenie prevádzky ďalších spojov na uvedených linkách bude závisieť od vývoja šírenia pandémie.