Pozastavenie premávky autobusových liniek pokračuje

Pozastavenie premávania autobusových liniek

000008 Banská Bystrica – Praha

102513 Banská Bystrica – Bratislava

406502 Topoľčany – Bratislava

403407 Nitra – Bratislava

Od 15.3.2020 v  súvislosti s rozširujúcim sa výskytom nákazy koronavírusu zastavujeme v tomto období premávku týchto liniek, na základe doporučenia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky za účelom zabránenia jeho šírenia medzi samosprávnymi krajmi. Toto opatrenie bude trvať predbežne do 10.5.2020.

V prípade zmeny podmienok vás budeme informovať na našom webovom sídle.

Ďakujeme za porozumenie