Facebook
Termín

KARIÉRA

Pozícia: Destinačný manažér cestovnej kancelárie

Termín nástupu: od 1.6.2022, resp. neskôr podľa dohody

Miesto práce: Nitra

Druh pracovného úväzku: TPP

Mzdové podmienky: 900-1.200 EUR v závislosti od dosahovaných výsledkov.

Cestovná kancelária TURANCAR pôsobí na slovenskom trhu od roku 1992 a za toto obdobie si vydobyla pevnú pozíciu medzi najväčšími touroperátormi na Slovensku. Našim klientom ponúkame široké spektrum pobytových a poznávacích zájazdov letecky, autom i autobusom.

Pracovná náplň:

 • Komunikácia so zahraničnými obchodnými partnermi
 • Zabezpečovanie ubytovania a dopravy pre klientov
 • Rezervácia doplnkových služieb
 • Komunikácia so sprievodcami a delegátmi
 • Predaj zájazdov a doplnkových služieb
 • Komunikácia s klientmi a obchodnými partnermi telefonicky/mailom/osobne
 • Vedenie dokumentácie k zvereným destináciám, tvorba cien, sledovanie predaja
 • Príprava produktu na novú sezónu

Zamestnanecké výhody a benefity:

 • Zázemie stabilnej spoločnosti, zaujímavá práca v oblasti cestovného ruchu
 • Výrazné zľavy na zájazdy CK TURANCAR aj pre rodinných príslušníkov a spolucestujúcich
 • Zľavy pri využívaní autobusových liniek Turancar
 • Firemný telefón s prístupom na internet
 • Zaujímavé zahraničné pracovné cesty
 • V mimo sezóne možný homeoffice, alebo práca na diaľku
 • Motivačné finančné ohodnotenie

Požiadavky na zamestnanca:

 • Vzdelanie: vysokoškolské, ideálne v odbore cestovný ruch
 • Jazykové znalosti: anglický jazyk B2, znalosť ďalšieho jazyka výhodou
 • Ostatné znalosti: znalosť geografie, ovládanie práce s PC na pokročilej úrovni
 • Počet rokov praxe: nie je podmienkou
 • Časová flexibilita
 • Osobnostné predpoklady: zodpovednosť, samostatnosť, odolnosť voči stresu, schopnosť nájsť efektívne riešenia v krízových situáciách, organizačné schopnosti, komunikatívnosť, ochota a schopnosť rýchlo sa učiť nové veci, ústretovosť

Informácie o výberovom konaní:

 • CK Turancar bude kontaktovať iba vybratých uchádzačov

 

V prípade záujmu pošlite žiadosť na adresu sekretariat@turancar.sk . Žiadosť by mala obsahovať celé meno, vek, telefonický a e-mailový kontakt, úplnú adresu trvalého, prípadne prechodného bydliska. Ku žiadosti priložte životopis a motivačný list, prípadne iné prílohy preukazujúce vaše schopnosti. Do emailu zároveň skopírujte nižšie uvedený súhlas so spracovaním osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie:

Zaslaním žiadosti spolu so životopisom a motivačným listom, príp. ďalších dokumentov ( ďalej len „dokumentácia“) v súvislosti so zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie na zverejnenú pracovnú pozíciu, vyjadrujem vedome svoj dobrovoľný a slobodný súhlas spoločnosti Viliam Turan TURANCAR so sídlom Bratislavská 29, 949 01 Nitra, IČO: 50773950, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra pod číslom 430-50629 ( ďalej len „Spoločnosť“) na spracúvanie mojich osobných údajov uvedených v doručenej dokumentácii a osobných údajov, ktoré o mne Spoločnosť získala v súvislosti s výberovým konaním a /alebo pohovorom v súvislosti s výberovým konaním na pozíciu o ktorú som prejavil/a záujem, na účel zaradenia mojich osobných údajov do evidencie uchádzačov o zamestnanie v Spoločnosti. Tento súhlas udeľujem na dobu 1 roka od jeho poskytnutia. Súhlas môže byť odvolaný kedykoľvek oznámením o odvolaní súhlasu zaslaným písomne na adresu Spoločnosti resp. elektronicky na adresu sekretariat@turancar.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Zároveň vyhlasujem, že som sa oboznámil/a a som si vedomý/á všetkých svojich práv stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES v znení neskorších predpisov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“), ktoré sú uvedené na webovom sídle Spoločnosti.

TIPY PRE VÁS

Naši partneri
Mercedes 1 percento